GOLF การกุศล
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชิงถ้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Shot Gun Start
เวลา 11.30 น.
สนามกอล์ฟ WINDSOR PARK & GOLF CLUB 
วันที่ 26 มกราคม 2566
ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 50,000 บาท
ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ทีมทั่วไป ทีมละ 30,000 บาท

ผู้สมัคร ได้รับ ของแจก ทุกคน  ทราบมาว่าปีนี้ เป็น ถุง กอล์ฟ ครับ 

กิจกรรมกอล์ฟการกุศลเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก  และ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ กิจกรรมของสมาคม

สมัครแข่งขันได้ที่ 
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
โทร./Fax.0-2579-5739, 0-2797-0999ต่อ 1117
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 
ก่อนการแข่งขันมีอาหารเลี้ยง ณ คลับเฮ้าส์สนาม
Email: oalumni@ku.ac.th