เตรียมขาให้พร้อม เตรียมพุงให้ดี แล้วเจอกัน 19 มีค 2566