บรรยากาศการมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น 2565 และ บรรยากาศ งานดงตาลสัมพันธ์ 2565

https://youtu.be/dvjjh4Wo4lk

https://youtu.be/lF41VpChNoA

https://youtu.be/QnEd0ZzyJ-0