สามารถรับชมประวัติ รูป และคลิปสัมภาษณ์ นิสิตเก่าดีเด่น 2565

ได้จากลิ้ง https://360vr-tour.com/dongtan/

หรือ สแกน QR code