ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “หลายเรื่องต้องรู้ เมื่อ Blockchain ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป”
ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น.
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นนิสิตเก่าวิศวะ มก.
พบกันในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >>>> https://docs.google.com/forms/d/1Q6GCpQlw8GoCJH9w5jDCl_XEFIa5pfLgAjjYSrhHPm8/edit