30 ส.ค. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติรับโอน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แทนนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. ที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

 

ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/115015