สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดโครงการ จากใจพี่ สู่มือน้อง เพื่อร่วมช่วยเหลือนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวฯ มก. ทั้ง 4 วิทยาเขต และวิทยาลัยการชลประทาน ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ Covid19

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3gLqzr8

สามารถร่วมบริจาคได้ทั้งในรูปแบบทุนทรัพย์ และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน Notebook /PC ทั้งใหม่และเคยใช้งานแล้ว (ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)