[ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 83 ]

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมวางแจกันดอกไม้ออนไลน์ และร่วมรำลึกถึงหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 83 ปี 1 สิงหาคม 2564

ร่วมวางแจกันดอกไม้ในรูปแบบออนไลน์ ที่ https://bit.ly/3iPP7PF หรือ สแกน QR Code ตามภาพ 
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม-วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564