ต้องกราบขอประทานโทษที่ต้องเลื่อนงานออกไปด้วยเหตุความไม่สะดวกต่างๆนะครับ
งานเลื่อนไปจัดต้นปี 2565 
ก็ดีครับ นอกจากเป็นการลดความเสี่ยง ยังทำให้ท่านและแขกมีความสบายใจในการมาร่วมงาน และยังสามารถทราบทิศทาง แนวโน้มของนโยบายภายหลังวิกฤตการณ์ของโรคระบาดคลี่คลายมากขึ้น 
หัวข้อปาฐกถาและเสวนาจะถูกปรับให้สอดรับต่อเหตุการณ์ให้ทันสมัย

รูปแบบงานจะมีการปรับปรุงให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม

(หากได้วันเวลาที่แน่นอนจะเรียนให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ)

-ขอกราบขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนและติดตามมาตลอดครับ-