วันเสาร์ที่ 19 มิ ย. 
สมาคมนิสิตเก่าวิศว.ม.เกษตร ได้เข้าพบท่านอธิการและรองอธิการ ที่อาคาร จักรพันธ์ฯ เพื่อร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด19 ดังนี้
สมาคมนิสิตเก่าวิศวะและสมาชิก สนับสนุนอาหารเช้าเป็นมูลค่า 22,000 บาท
สมาคมนิสิตเก่าวิศวะร่วมกับนิสิตเก่าปริญญาโทรสำหรับผู้บริหารและสมาชิก สนันสนุนทุเรียน สำหรับแพทย์ พยาบาลและจิตอาสา เป็นมูลค่า 30,000 บาท
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส (E35) และครอบครัว บริจาคชุด PPE 100 ชุด
รุ่น E40 บริจาคเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน44,000 บาท