ส.มก.ขอเชิญนิสิตเก่า/ชมรมฯ ในสังกัด ส.มก. ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนCovid 19 ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุณาแจ้งชื่อที่ผู้แทนแต่ละรุ่น / ประธานชมรมฯ เพื่อรวบรวมส่งให้ส.มก.ทางไลน์ 
" ลงทะเบียนวัคซีน ส.มก."
หรือทาง e-mail: ku@ku-alumni.org

และทาง แบบฟอร์มลงชื่อรับวัคซีน Covid-19 ของนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายในวันที่ 4 มิย.2564

ส.มก.จะรีบดำเนินการส่งต่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาจัดคิวให้เป็นกลุ่ม โดยด่วนตามลำดับ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ เน้นฉีดวัคซีนแบบกลุ่มคละกันไปหลายหน่วยงานในแต่ละวัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามคุณปุ๊ก (สายทิพย์) โทร.0868809484
หรือสอบถามผ่านทางไลน์ 
"ลงทะเบียนวัคซีน ส.มก."
จะสะดวกรวดเร็วที่สุดค่ะ