ยังคงกำหนดการเดิมและจะติดตามประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2564