#หุ่นยนต์น้องนนทรี ตัวที่ 5 ส่งมอบ รพ.ภูมิพล
บ่ายวันนี้ผศ. ปัญญาหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีองค์รวม และปัญญาประดิษฐ์ เป็นผู้แทนคณบดี
ส่งมอบหุ่นยนต์พ่นฆ่าเชื้อ แก่รพ ภูมิพล
โดยมี พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ผอ. รพ. รับมอบพร้อมFace shieldจำนวน500 ชิ้น

หุ่นยนต์น้องนนทรี มีกล้องติดที่หุ่นยนต์ผู้ใช้งานสามารถควบคุม สั่งการดูการทำงานของหุ่นผ่านทางมือถือช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี