เช้าวันนี้
คณะ และสมาคมนิสิตเก่า โดยชมรมนิสิตเก่า รุ่น 26
ที่ร่วมบริจาคเงินจัดสร้างตู้ความดันบวกได้ส่งมอบตู้ความดันบวก และ face shield จำนวน1000 ชื้นแก่  รพ.นครท่าฉลอม(สมุทรสาคร3)

โดยมี ดร.ไกร ตั้งสง่า ที่ปรึกษาสมาคม + ประธานชมรมนิสิตเก่า รุ่น26

หนภคก.ผอ. รพ.สมุทรสาครและ  ผอ.รพ.นครท่าฉลอม ร่วมส่งและรับมอบ