คณะวิศว มก และ อาจารย์  ร่วมต้านภัยโควิด พัฒนา ตู้ความดันบวก หุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด หน้ากาก faceshield และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่าสนับสนุนงบประมาณจัดทำและส่งมอบให้ โรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์์นำไปใช้ ในงานจริงหลายแห่ง.

ตู้ความดันบวก ผลงานทีมอาจารย์วิศวฯ มก.

ใช้งานจริงในโรงพยาบาล ป้องกันโควิด-19 ทั้งผู้ใช้-ผู้เข้าตรวจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานต่อ เดินหน้าพัฒนาตู้ความดันบวก ส่งมอบติดตั้งใช้งานจริงในหลายโรงพยาบาล เพื่อใช้คัดกรองผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคณะวิศวฯ ได้รับผลตอบรับที่ดีถึงประสิทธิภาพการใช้งาน ตอบโจทย์แพทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

อ่านต่อ

 

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า พัฒนาหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์พัฒนานวัตกรรมที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย COVID-19 รวมทั้งได้รับงบประมาณบางส่วนจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลิตนวัตกรรมที่ช่วยยับยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  ซึ่งหนึ่งในอาจารย์ผู้พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 คือ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับทีมนักวิจัยภาควิชาเดียวกัน ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร แทนการใช้คนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ลดความเสี่ยงจากการฉีดพ่นน้ำยาของผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นน้ำยาได้รวดเร็วมากกว่าการใช้แรงงานคนถึง 2 เท่า

อ่านต่อ

 

วิศวฯ มก. ผลิต Face Shield มอบทีมแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) นับแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทีมจัดทำ Face Shield (อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า) ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่ง

อ่านต่อ