สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม TEDxKasetsartU

ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/TEDxKasetsartU