ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงความยินดี แด่ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2563 และ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 18.00-22.00น.
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ABC
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว