ทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  ขอเชิญให้บัณฑิตมา รับตุ๊กตาแสดงความยินดี ที่ สมาคม  สามารถมารับได้ช่วง 8:00-12:00 ในวันรับปริญญา ของบัณฑิต แต่ละวิทยาเขต