อาจารย์คณะ ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
คณะวิศวกรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขารับใช้สังคม โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติในการประชุมประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในเดือนธันวาคม 2563

ที่มา https://www.facebook.com/375337115911913/posts/3060471290731802/?extid=0&d=n