เนื่องในวันชูชาติ 4 มกราคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าวิศกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    ขอเชิญร่วมรำลึก หม่อมหลวงชูชาติ กำภู โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    06.00 น.    พิธีสงฆ์ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ
    08.00 น.    เคารพธงชาติ, พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีวางแจกัน
    09.00 น.    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
    10.30 น.     เสวนาวิชาการ "พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน"
    12.30 น.     รับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ: การแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์