สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นายอำนวย เนตยสุภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. เพื่อ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากการนำรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม Dongtan Engineer Forum 2023 ครั้งที่ 3 ในวาระครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน