นิตยาสาร StartUp Magzine ฉบับที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2561 

เชิญอ่านวารสารได้ที่ Link ข้างล่างได้เลยครับ

http://dongtanengineer.com/contents/180506/StartUpThaiMag_11.pdf