สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดงตาลแฟมิลี่แรลลี่ '66DONGTAN RALLY 2566 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตเก่า และครอบครัว
นิสิตปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณ
ได้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

ส้นทางกรุงเทพฯ - พัทยา 
จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  

วันชี้แจงกติกาการแข่งขัน
วันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2566
เวลา  18:00 น.- 19:00 น.
ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณศิรประภา  พยุงศิลป์   
คุณสุพีรพัฒน์  เคือบสูงเนิน
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทร.   :   0-2579-5739, 
0-2797-0999  ต่อ 1117  
Fax     :   0-2579-5739   
061-056-3232
Email : oalumni@ku.ac.th   

สมัครตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
https://forms.gle/h3B5LuemvANYTjiz9