เกษตรศาสตร์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต และสภาผู้แทนนิสิต เปิดศูนย์รับสิ่งของอุปโภค
และบริโภคเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้โดยมีศูนย์บริจาคตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดรับบริจาคทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

        หรือร่วมบริจาคเงินผ่านทางบัญชี "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเอื้อเพื่อชาวใต้
เลขบัญชี 069-2-60966-2 ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์