โครงงาน "ดงตาลรักพ่อหลวง" ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคคลากร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อรวบรวมมอบให้
มูลนิธิชัยพัฒนา ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ครบ ๑๐๐ วัน


       โดยตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่เริ่มประกาศโครงงาน จนถึง ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 16:00 น. 
สรุปยอดการบริจาค ได้ดังนี้

        รุ่น E9 ยอดบริจาค 1,000 บาท (เสื้อ 1 ตัว)
        รุ่น E14 ยอดบริจาค 1,000 บาท (เสื้อ 1 ตัว)
        รุ่น E16 ยอดบริจาค 1,000 บาท (เสื้อ 2 ตัว)
        รุ่น E22 ยอดบริจาค 12,500 บาท (เสื้อ 25 ตัว)
        รุ่น E24 ยอดบริจาค 31,000 บาท (เสื้อ 47 ตัว)
        รุ่น E25 ยอดบริจาค 30,000 บาท (เสื้อ 60 ตัว)
        รุ่น E26 ยอดบริจาค 21,500 บาท (เสื้อ 43 ตัว)
        รุ่น E27 ยอดบริจาค 22,000 บาท (เสื้อ 28 ตัว)
        รุ่น E28 ยอดบริจาค 20,000 บาท (เสื้อ 9 ตัว)
        รุ่น E29 ยอดบริจาค 18,500 บาท (เสื้อ 17 ตัว)
        รุ่น E30 ยอดบริจาค 46,699 บาท (เสื้อ 47 ตัว)
        รุ่น E31 ยอดบริจาค 42,000 บาท (เสื้อ 38 ตัว)
        รุ่น E32 ยอดบริจาค 114,000 บาท (เสื้อ 93 ตัว)
        รุ่น E33 ยอดบริจาค 120,000 บาท (เสื้อ 150 ตัว)
        รุ่น E34 ยอดบริจาค 126,000 บาท (เสื้อ 115 ตัว)
        รุ่น E35 ยอดบริจาค 44,200 บาท (เสื้อ 40 ตัว)
        รุ่น E36 ยอดบริจาค 36,000 บาท (เสื้อ 50 ตัว)
        รุ่น E37 ยอดบริจาค 47,000 บาท (เสื้อ 32 ตัว)
        รุ่น E38 ยอดบริจาค 134,000 บาท (เสื้อ 145 ตัว) 
        รุ่น E39 ยอดบริจาค 38,000 บาท (เสื้อ 43 ตัว)
        รุ่น E40 ยอดบริจาค 70,500 บาท (เสื้อ 133 ตัว) 
        รุ่น E41 ยอดบริจาค 45,000 บาท (เสื้อ 64 ตัว)
        รุ่น E42 ยอดบริจาค 65,800 บาท (เสื้อ 120 ตัว)
        รุ่น E43 ยอดบริจาค 102,759 บาท (เสื้อ 122 ตัว)
        รุ่น E44 ยอดบริจาค 20,000 บาท (เสื้อ 38 ตัว)
        รุ่น E45 ยอดบริจาค 119,999 บาท (เสื้อ 130 ตัว) 
        รุ่น E46 ยอดบริจาค 131,600 บาท (เสื้อ 151 ตัว) 
        รุ่น E47 ยอดบริจาค 25,500 บาท (เสื้อ 43 ตัว) 
        รุ่น E48 ยอดบริจาค 54,500 บาท (เสื้อ 109 ตัว) 
        รุ่น E49 ยอดบริจาค 67,600 บาท (เสื้อ 127 ตัว)
        รุ่น E50 ยอดบริจาค 36,000 บาท (เสื้อ 72 ตัว)
        รุ่น E52 ยอดบริจาค 24,000 บาท (เสื้อ 48 ตัว)
        รุ่น E54 ยอดบริจาค 21,600 บาท (เสื้อ 40 ตัว)
        รุ่น E55 ยอดบริจาค 12,500 บาท (เสื้อ 17 ตัว)
        รุ่น E56 ยอดบริจาค 11,000 บาท (เสื้อ 21 ตัว)
        รุ่น E57 ยอดบริจาค 5,000 บาท (เสื้อ 9 ตัว)
        รุ่น E60 ยอดบริจาค 19,300 บาท (เสื้อ 37 ตัว)
        รุ่น E61 ยอดบริจาค 1,500 บาท (เสื้อ 1 ตัว)
        รุ่น E62 ยอดบริจาค 5,000 บาท (เสื้อ 9 ตัว)
        รุ่น E63 ยอดบริจาค 12,000 บาท (เสื้อ 24 ตัว) 
        รุ่น E64 ยอดบริจาค 11,564 บาท (เสื้อ 23 ตัว) 
        รุ่น E67 ยอดบริจาค 27,500 บาท (เสื้อ 55 ตัว)
        รุ่น E68 ยอดบริจาค 2,200 บาท (เสื้อ 4 ตัว)
        กฟภ. ยอดบริจาค 100,000 (เสื้อ 200 ตัว)
        วศ.บางเขน ยอดบริจาค 2,000 (เสื้อ 4 ตัว)
        วศ.สกล. ยอดบริจาค 3,500 (เสื้อ 7 ตัว)
        วศ.ศรีราชา ยอดบริจาค 1,500 (เสื้อ 3 ตัว)
        ส.ชป. ยอดบริจาค 5,000 (เสื้อ 10 ตัว)

        รวมยอดเงิน 1,925,301.00 บาท
        รวมเสื้อที่ขอรับ 2,622 ตัว (ต้นทุนทำเสื้อตัวละ 230 บาท)
        เหลือเป็นยอดเงินสุทธิที่มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา 1,322,241.00 บาท

 

จำนวนเสื้อจากข้อมูลดังกล่าว คือจำนวนเสื้อ "ดงตาลรักพ่อหลวง" เสื้อโปโลสีดำปักตราสัญลักษณ์
ของโครงงานด้วยไหมสีเงิน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกจากสมาคมฯ โดยล่าสุดมีภาพตัวอย่างจาก
ดร.รติพร (รุ่น E60) มาให้รับชมกันด้วย