เริ่มครั้งแรก พรุ่งนี้ (2 ก.ค. 67) มีกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะ 
เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณอาคารชูชาติ กำภู 
สำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิต โปรดเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะ