ขอเชิญรับฟังบรรยายหัวข้อ Medical Engineering โดย
รศ.ดร.ณัฐพล  จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  บรรยายผ่าน Zoom  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00น.

Arokhayasala Telemedicine Station is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic:  Medical Engineering
Time: May 23, 2022 01:00 PM Pacific Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81561524337?pwd=tYOqeiQeqOdA00EjCkFW0ZtcVT0aa3.1

Meeting ID: 815 6152 4337
Passcode: 123456