ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี2560 ทั้งนี้แอดมินได้นำภาพที่น่าประทับใจส่วนหนึ่ง มาให้ทุกๆท่านได้รับชมครับ