ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมป์ ที่ได้รับรางวัล Outstanding ASEAN Engineer award จาก AFEO.