ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จากผลงานกล้อง cctv สุดไฮเทคที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ได้กับกล้องทุกแบรนด์ รับรางวัลจากสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน ที่ไบเทค บางนา