สุดยอด.. บัณฑิต 4.0(0) กับ กฤษณ์ ยอดประดิษฐ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตร บางเขน) 

วันนี้มี (ว่าที่) บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ของปีนี้ มาแนะนำให้รู้จักค่ะ กับ กฤษณ์ ยอดประดิษฐ์ บัณฑิตใหม่จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.00 กับเคล็ดลับเรียนเก่งค่ะ

"มีวินัยในการเรียนครับ เข้าเรียนทุกครั้ง (ถ้าไม่จำเป็นอย่าขาดเรียน) ทวนบ่อยๆ ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะ แต่ให้ทวนบ่อยๆ ครับ เช่น ทวนสิ่งที่เรียน 10 นาทีก่อนเข้าคลาส"..

เคล็ดลับการเรียนเก่ง ใครจะนำไปใช้ต่อ กฤษณ์ ฝากบอกว่า ไม่หวงครับ..  ^_^