เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกรรมการสมาคมและผู้แทนรุ่นเข้ากราบพระบรมศพและเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ภาพบรรยากาศต่างๆ