ควันหลงจากงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๙ ปี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หนึ่งในภาพประทับใจของผู้เข้าร่วมงานในวันนั้นคือภาพของ ดร.ประวิง ฐิตะวรรโณ รุ่น E14 ที่ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยตัวท่านเอง แม้อายุของท่านจะขึ้นเลข ๗ แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของท่านเลย ท่านมาร่วมงานด้วยความตั้งใจที่จะทำเพื่อคณะของเรา ท่านให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย
        วันนี้ทีมงานจึงอนุญาตใช้โอกาสนี้ กล่าวขอบพระคุณท่านประวิง ฐิตะวรรณโณ และขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญให้กับคณะของเราและน้องๆ รุ่นหลังต่อไป