ผมจะพูดเรื่องการทำความเข้าใจกับเส้นทางชีวิตของตัวเองและชวนสืบค้นความรู้สึกภายในใจว่าชีวิตของเราในวันนี้เราสอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็น คุณค่าที่เราให้ และหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้มีความสุขมากน้อยอย่างไร แล้วมีอะไรในชีวิตที่ร้องเรียกให้เราเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่แท้จริงของเรา (Soul)  

                    เสียงร้องเรียกเหล่านี้บางทีอยู่ในรูปแบบของความทุกข์ ความรุ้สึกเบื่อหน่าย ความโดดเดี่ยวที่เราอาจจะจัดการให้ผ่านไปวันๆเพื่อให้รู้สึกว่าเรา "ปกติสุขดี"  ทั้งๆที่ในใจลึกๆก็รู้ว่ามันมีบางอย่างที่อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนฤดูกาลของธรรมชาติที่ผันเปลี่ยนตามวัฎจักรวงจรชีวิต  แต่อาจมีความกลัว ความวิตกกังวล หรือเสียงสังคมที่คอยเหนี่ยวรั้งให้เราไม่กล้ากระโจนสู่ชีวิตที่อาจรอเราอยู่อย่างเงียบๆ พร้อมกับความสุขที่ความบริบูรณ์มากยิ่งขึ้น และประโยชน์ที่โลกใบนี้จะได้รับจากเราในแบบที่เราเป็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ  ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 089 890 5733  LineID : jutapi

ลงทะเบียนได้ที่

http://goo.gl/iwtPVR