กำหนดการ วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

 

ณ อาคาร ชูชาติ กำภู

เวลา  06.45 น.  -  พิธีบวงสรวง ณ ชั้น 4

เวลา  07.00 น.  -  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา  07.30 น.  -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา  08.00 น.  -  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป / บริการอาหารเช้า

เวลา  09.00 น.  -  พิธีวางแจกันรูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กำภู

 

ณ อาคาร บุญสม สุวชิรัตน์

เวลา  10.30 น.  -  ลงทะเบียน ณ บริเวณ หน้าห้องประชุมประเสริฐ ผลดี

เวลา  11.00 น.  -  พิธีมอบรางวัลประกาศเกีรยติคุณต่างๆ

เวลา  12.00 น.  -  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น M

เวลา  13.30 น.  -  กิจกรรม " ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร้อยใจถวายพ่อ ร.9 " 

                   -  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนิสิตเก่าวิศวะฯ มก.

เวลา  16.00 น.  -  การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างบุคลากรคณะกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวะฯ

เวลา  18.00 น.  -  งานคืนสูเหย้า ดงตาลสัมพันธ์ '60 ณ อาคาร จักรพันธ์ เพ็ญศิริ