ภาพบรรยากาศในงาน "ดงตาลแรลลี่ตามรอยพ่อหลวง" กรุงเทพฯ-นครนายก เมื่อวันที่ 13-14 พ.ค. 60 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้เส้นทางเริ่มต้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน สิ้นสุดที่เขื่อนขุนด่านปราการชล  จังหวัดนครนายก

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้ตามรอยเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชลขึ้น กิจกรรมดีๆ ได้ทั้งความรู้และความสุขแบบนี้ ดงตาลแรลลี่ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นเมื่อใดและใช้เส้นทางไหน พี่น้องชาวตาลดงคอยติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์สมาคมนิสิตเก่าฯ นี้ หรือทางเพจเฟสบุค https://facebook.com/engineering.ku.alumni