ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข และทีม CMIT ReART จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 2 ของโลกในการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ RobotArt โดยผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ได้รับเกียรติให้ไปจัดแสดงในนิทรรศการ Robotic-Created Artwork ที่เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีหน้าด้วย

"ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงโหวตในงาน RobotArt ครับ ทีมเราได้ที่ 2 ของโลก และได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ Robotic-Created Artwork ที่ Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีหน้าครับ" คำขอบคุณจาก ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข

สามารถดูรายละเอียดของการแข่งขันและผลการประกาศรางวัลได้ที่ https://robotart.org/

(ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข)