ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม SKUBA ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน (@Home) รุ่น EDU ในการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2017 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. นายกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. น.ส.ภัทรพร ตุลาธรรม นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
โดยมี อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

ขอบคุณภาพและเนื้อหา จาก อ.ดร.กาญจนพันธุ์