ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “หลายเรื่องต้องรู้ เมื่อ Blockchain ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป” โดยหัวข้อการเสวนาหลักๆ มีดังนี้
- Blockhain คืออะไร มีบทบาทอย่างไรในโลกอนาคต
- Decentralized Finance คืออะไร ส่งผลกับการใช้ชีวิตของเราหรือไม่
- Web 3.0 
- Metaverse
- และเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคน เช่น Digital Asset, Cryptocurrency รวมถึงมุมมองและแนวทางในการลงทุนต่างๆ อีกด้วย


แล้วพบกันในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น.  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นนิสิตเก่าวิศวะ มก.
ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >>>> https://docs.google.com/forms/d/1Q6GCpQlw8GoCJH9w5jDCl_XEFIa5pfLgAjjYSrhHPm8/edit

(ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมงานเสวนาอยู่ภายในลิงค์ลงทะเบียน)