ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

โดยลงทะเบียนผ่าน ลิงก์ หรือ QR code

https://forms.gle/VgHyJcsZuvkyF8rN8