มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้ใหญ่ที่เคารพ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม