คณะกรรมการสมาคม และ อ.ปัญญา ไปร่วมมอบหุ่นยนต์โปรยยาฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ที่ศูนย์กักตัวผู้เดินทางกลับจาก ต่างประเทศ สัตหีบ

โดยมี พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  และ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน เป็นตัวแทนผู้รับมอบของฐานทัพเรือสัตหีบ