คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผลงานเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล  ผลงานของ ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ SARA ผู้
ช่วยรีไซเคิลด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผลงานของ ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และทีมนักวิจัย ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ
การส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach  แห่งแรกของประเทศ ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เทศบาล
เมืองแสนสุข จ.ชลบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และ
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว

(เครดิตภาพจาก ไทยแทบลอยด์ และ postupnews)