ที่ผ่านมาหลายท่านได้ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ไปแล้ว
เป็นเหมือนการช่วยคนนอกบ้านดงตาลไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน มีน้องนิสิตในบ้านดงตาลของเราเองหลายคนกำลังเดือดร้อน กำลังรอรับความช่วยเหลือจากพี่ในบ้านดงตาลแห่งนี้

สมาคมฯจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการมอบทุนต่อให้คณะฯ และประสานให้คณะฯออกใบเสร็จให้ทุกทุนที่มอบทุนมา

Download แบบฟอร์มการบริจาค