#รพ.ศิริราช 
ปลื้มตู้ความดันบวก
ผลงานคณะวิศว ม .เกษตร
สุดยอดใช้งานจริง

ภายหลังจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
โดยทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำตู้ตรวจความดันบวกไปติดตั้ง ณ พื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วย
covid19 ณ รพ. ศิริราช เมื่อ ช่วงกลางเดือน พ.ค ที่ผ่านมา  โดย แพทย์รพ.ศิริราชได้ใช้ตู้ความดันบวก
ตรวจผู้ป่วยcovid 19
รวมถึงใช้ตรวจ
ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เฉลี่ยชั่วโมงละ20คน
ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของแพทย์ เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ในอนาคต รพ.ศิริราช จะขยายการคัดกรองผู้ป่วยรอรับการผ่าตัดในกลุ่มอื่น 
ตู้ความดันบวกจึง
จำเป็นและเป็นที่ต้องการของ รพ. มากยิ่งขึ้น

ล่าสุด วันนี้ 
ผศ. ดร. วีรชัย 
ชัยวรพฤกษ์
หนึ่งในทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้พัฒนาตู้ความดันบวกได้ไปดูแลการติดตั้งระบบระบายอากาศภาย
ในตู้  เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของแพทย์

สำหรับทีมงาน
ผู้พัฒนา ตู้ความดันบวก  นำโดย ผศ. ดร. ประพจน์ ขุนทอง หนภ.วศ.เครื่องกล
เป็น หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผศ. ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 
ผศ. ดร เจตวีย์ 
ภัครัชพันธุ์ ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
โดยได้รับงบสนับสนุนจากคณะ
85,000 บาท และร่วมส่วนหนึ่งจากบริษัท Camfill 

#โครงการวิศวร่วมต้านภัยcovid19