สมาคมได้ส่งอุปกรณ์ให้ โรงพยาบาลต่างๆ เพิ่มอีก 8แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาล มาบตาพุต จ.ระยอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงพยาบาล ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงพยาบาลวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ