ผู้แทนสมาคม ส่งอุปกรณ์ Face shield,ชุด CPE ให้ รพ. ต่างๆ

- รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
- ศูนย์แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  องครักษ์
- รพ.นราธิวาส
- รพ.รามาธิบดี
- รพ.สระบุรี
- รพ.ปทุมธานี
- รพ.ธรรมศาสตร์
- รพ.พระนั่งเกล้า
- รพ.พระพุทธบาท