เชิญชวนนิสิตเก่าสมาคมวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

สิ่งที่ทางสมาคมนำเงินไปจัดซื้อของเพื่อบริจาค    
- Face shield     
- ชุด CPE    
- ชุด KU PPE1 ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 LEVEL2    
- หุ่นยนต์ บังคับวิทยุ ควบคุมผ่านแว่น VR   เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค " น้องนนทรี "   

ชื่อ บัญชี เลขบัญชี ธนาคาร เพื่อรับบริจาค    ธนาคารกรุงศรี สาขาติวานนท์ (แคราย)    
ชื่อบัญชี สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.    เลขบัญชี 057-1-41048-1    เป็นบัญชี ที่เปิดแยก เพื่อใช้รวบรวมเงินบริจาค โดยเฉพาะ   

ติดต่อสอบถาม    หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บสมาคม 
www.dontanengineer.com    
หรือ เฟสบุ๊ค     สมาคมวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์