ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดส่ง Face shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตามร.พ.เพิ่มอีก จำนวน 14 แห่ง รวม 19 แห่ง ได้แก่
1. ร.พ.สนามธรรมศาสตร์
2. ร.พ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส
3. ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์
4. ร.พ.ระแงะ จ.นาธิวาส
5. ร.พ.วัดด่านซ้าย จ.เลย
6. มอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
7. ร.พ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา
8. ร.พ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
9. ร.พ.เขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
10. ร.พ.กงหรา จ.พัทลุง
11. ร.พ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา
12. สำนักงานสาธารณสุข จ.สระแก้ว
13. ร.พ.ศิริราช
14. ร.พ.เลิดสิน
15. ร.พ.พระมงกุฏ 
16. ร.พ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
17. ร.พ.พระนั่งเกล้า
18. ร.พ.วชิรพยาบาล
19. ร.พ.ภูมิพล


#วิศวะส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ #covid19