วันนี้คณะได้จัดส่ง 3 d Face shield
ผลงานของภาค คก นิสิต วศ ยธ และคุณกษม ศูนย์คต แก่ รพ. 5 แห่ง 
ได้แก่
1. รพ.สนามธรรมศาสตร์
2. รพ.สุไหง-โกลก
3. รพ.นราธิวาส
ราชนครินทร์
4. รพ.ระแงะ
5. รพ.วัดด่านซ้าย
------------------------
และมอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
(นายณรงค์ศักดิ์
โอสถธนากร)

ขอบคุณทุกท่าน
ที่ร่วมด้วยช่วยกันคะ

# ส่งกำลังใจให้หมอ